KUTSUME teid teabekohtumisele ja teele 27. septembril 2019 kell 12-16 meie Koolituskeskusesse PAE 19/1, Tallinn.

Palun andke meile teada oma tulekust kuni 25. septembrini telefonil: 53002824, 55645033 Zanna Morozova.

Teil on võimalik osaleda projektis, kui vastate jaatavalt 1-5 järgmisele projekti tingimusele:

 • Te olete vanaduspensioniealine
 • Te vajate oskusi mälu parandamiseks ehk Teie kognitiivne võimekus on vähenenud
 • Te vajate soovitusi abivahendite kasutamise ja/või kodukohanduse kohta
 • Teil on mõõdukad või rasked liikumispiirangud, kuid olete võimeline iseseisvalt liikuma ja tulete iseseisvalt toime esmaste igapäevaelu tegevustega
 • Te olete huvitatud suhtlemisoskuste arendamisest ja motiveerimisest suhtlemiseks
 • Teid takistavad igapäevatoiminguid tegemast mõõdukad või tõsised raskused
 • Teid kiusab kerge või mõõduka motivatsiooni- ja meeleolulangus

Samas ei ole projekt mõeldud isikutele:

 • Kel on piiranguid rohkem kui viies ülal nimetatud tingimuste valdkonnas (kognitiivsed võimed, liikumine, enese eest hoolitsemine, inimestega lävimine, igapäevased toimingud, osalemine)
 • Kes on meelestatud teiste suhtes negatiivselt või agressiivselt ega ole huvitatud osalema grupikohtumistel
 • Kel on intellektipuue, või diagnoositud psüühikahäire või dementsus
 • Kel akuutsest haigusest on möödas vähem kui 3 kuud või terviseolukord on ebastabiiline
 • Kel on nägemis-, kõne- ja kuulmisfunktsiooni langus, mis takistab osalemist
 • Kel on sõltuvusprobleemid (alkohol, narkootilised ained, hasartmängud vms, v.a tubakas)

Projekti tegevused toimuvad Sotsiaalkindlustusameti projekti raames "Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine".