Skip to main content

Usalda, Sa suudad!

MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus

MTÜ Tugi-ja Koolituskeskus Usaldus lühitutvustus

MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus juured pärinevad aastast 1995, kui Ida-Virumaal loodi MTÜ Lapsele Oma Kodu Jõhvi esindus. 27. jaanuaril 1999. aastal viidi põhikirja sisse olulised muudatused ning MTÜ nimeks sai Pereabikeskus PESA. Aprillis 2007 sai meie organisatsioon oma praeguse nime ning see registreeriti ümber Harjumaale MTÜ Tugi-ja Koolituskeskus Usaldus.
Ühingu juriidiline aadress on Pae 19/1, 11414 Tallinn, Eesti Vabariik.

MTÜ Usaldus põhieesmärgiks on:

Kaasaegne toimetulev ja lõimunud ühiskond, mille õpihimulised ja ettevõtlikud ning koostööaltid liikmed väärtustavad toimetulekut ja isiklikku arengut tagavat ressurssi läbi elukestva õppimise.

Alaeesmärgid:
1. Abi kriisiolukorda sattunud inimestele ja inimeste gruppidele sh kodanikeühendustele, et kohaneda ning toime tulla muutunud majandustingimuste ja elukorraldusega.
2. Parandada oma klientide toimetulekut, suurendada ühiskonna kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist, samuti nõustame kliente, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

MTÜ Tugi-ja koolitus keskus Usaldus tegevuste lühitutvustus tugiisikute koolitustel, koostöö Tapa erikooliga ja osalus SA Dharma projektides Tugisikute baaskoolitustel Tallinnas ja Ida-Virumaal. Meie organisatsioon omab pikaajalist (alates 1994 aastast) koostöökogemust Tapa Erikooli personali, õpilaste ja lastevanemate nõustamise, koolituste, supervisiooni läbi viimise kogemusi. Samuti aastatel 1999-2003 korraldasime edukalt Ida-Virumaal karjäärinõustamise metoodika koolitajate koolitusi nii eesti kui vene õppekeelega koolidele.

MTÜ Tugi-ja Koolituskeskus Usaldus meeskond omab psühholoogilise nõustamise, tugiisikute teenuse, tugiteenuste koordineerimise ja tugiisikute koolitamise kogemusi nii Virumaal kui Harjumaal, Tallinnas. Oleme korduvalt juhtinud tähelepanu, et eestis puuduvad ühtsed metoodikad, mis kirjeldaksid erivajadusega lapse või täiskasvanuga usaldusliku suhte loomise protsessi ja selle protsessi järjepidevat kaasatust sotsiaalvõrgustiku poolt. On erinevad teooriad ja seisukohti, kuidas erinevate sündroomide puhul käituda, aga kuidas näeb pratkiliselt välja tund, päev, aasta? On seisukoht, et Aspergi sündroomiga lapsele tuleb muutustest aegsasti ette teatada. Mida aga teha siis, kui juhtub nii, et seda aega ei ole? On teada, et autismi sümptomitega lapse kaasamiseks on abiks tema harjutamine tunni struktuuri ja rütmiga, aga kuidas seda teha praktiliselt? Kuidas leida kompromiss tulemuste saavutamise ja piisava aja ning tempo leidmise vahel kliendi harjutamiseks. Käitumishäiretega laste puhul on levinud autoritaarse käitumine ja vanemate informeerimine, aga mida siis teha praktiliselt olukorra muutmiseks, mis ei toimi üleöö ega ka ainult mõne osapoole ponnistuste tulemusena vaid eeldab pikaajalist kooskõlastatud koostööd.

Nende küsimustele vastuse leidmine on MTÜ Tugi-ja Koolituskeskus Usaldus eesmärk otsime jätkuvalt partnereid, kes on nõus vahetama kogemust ja praktikaid, sh kasutatavat koolitusmetoodikat ning levitama praktika tulemusi rakendades neid oma koolitustegevuses ja spetsiaalse abiõpetajate koolitusõppekava koostamisel.