Skip to main content

2020-2022

55+ teadvustamist ootavad väärtused

Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi poolt kaasrahastatava projekti eesmärgiks on väärtustada 55+ sihtrühma nii asjaosaliste endi kui ühiskonna silmis inimese elukaare etappides 55 ja edasi - pöörates individuaalses koostöös osalejatega tähelepanu nende eluetappide arenguülesannetele - "Loov aktiivsus vs mandumine" ja/või „Terviklikkus vs kibestumine“ - ning positiivset arengut toetavate toimetuleku ressursside - väärtuste, hoiakute, teadmiste, oskuste, vilumuste jne.- teadvustamisele.

Selle eesmärgi realiseerimiseks on meil projekti raames 2020-2022 võimalik jõustada usaldusliku, võrdväärse ja asjatundliku partnerluse kaudu kokku 64 sihtrühma esindajat ning nende teadvustatud tugevuste rakendamisest huvitatud tööandjaid Tallinnas ja Kohtla-Järve piirkonnas, leidmaks koostöös sihtrühma jõu ja potentsiaali kohased rakendused. Projekt on suunatud esmajoones venekeelsetele huvilistele.

Huvi korral leiate kutse koos täpsema teabega projekti ja registreerimise kohta siit.