Skip to main content

Sotsiaalne rehabilitatsioon (SRT)

Loe sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Osutame sotsiaalset rehabilitatsioon sotsiaalkindlustuse ameti poolt suunamise saanud vähemalt 16-aastaseid ning täiskasvanud isikuid, kes on:

 • puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust taotleda ka siis, kui nad töötavad või õpivad või on töötukassas töötuna arvele võetud;
 • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötukassas töötuna arvele võetud;
 • ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue;
 • vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue;
 • vanaduspensioniealised puudega inimesed.

Meie tugevus-eripära:

 • Lähenemine on kliendikeskne
 • Töötame meeskonnana kliendi heaolu nimel
 • Võimalusel kaasame kliendi lähivõrgustiku
 • Töötame-nõustame vajadusel ka nädalavahetusel
 • Nõustame ka kaugnõustamise teel: videonõustamine, telefoni teel
 • Oleme valmis osutama teenuseid mobiilselt, sh inimese eluruumis

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on:

 • arendada inimeses ressursse igapäevaeluga toimetuleku parendamiseks, vajadusel õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi,
 • suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda,
 • toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist, sealhulgas ka praktiliselt dokumentide vormistamisel ja asjaajamisel ettevõtete ning asutustega.

Sihtrühm:

Ootame meie teenusele eelkõige psühholoogilist laadi probleemidega ning psüühiliste erivajadustega inimesi 16+ ja inimesi, kes on:

 • elukriis: karjääri muutus, pereelu muutused;
 • meeleolulangus, rõõmutus, madal enesehinnang, vähene enesekindlus, ärevus, heitumine, perekondlikud probleemid, üksikvanem, lein, tõrjutus;
 • erinevad sõltuvused, nagu sõltuvus rohtudest ja teistest ainetest (alkohol, narkootilised ained); emotsionaalne söömine;
 • vajadus haigusega elama õppimiseks ehk taastumiseks, psühholoogiliseks taastumiseks haigusest;
 • töötus, sh pikaajaline töötus;
 • elukoha ja keskkonna vahetus ning sisseelamine, sh pagulus;
 • ülekaal, diabeet;
 • onkoloogilised diagnoosid ja taastumine;
 • raske, sügava või püsiv psüühiline erivajadus, haigus;
 • esmane psühhoos.

Palju maksab?

Sotsiaalset rehabilitatsiooni võimaldab ning sellega kaasnevate kulude eest tasub Sotsiaalkindlustusamet vastavaks otstarbeks väljastatud otsuse alusel.

Teenusega alustamiseks riiklikul rahastusel on esmalt tarvis pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ning esitada neile rehabilitatsiooniteenuse taotlus.

Taotluse blanketi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kui Sotsiaalkindlustusamet on teinud positiivse otsuse ja on väljastanud suunamisotsuse, saab ühendust võtta enda vajadustele sobiva teenuseosutajaga, et kokku leppida teenuse algus juba konkreetses asutuses.

Kuidas pääseb MTÜ TKK Usaldus teenusele?

Võta meiega ühendust Tallinn, Kohtla-Järve +372 527 7157 või e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning hoia võimalusel riikliku suunamisotsuse number läheduses.

Kindlasti esitame ka mõned täpsustavad küsimused, et veenduda, et oleme just Teie jaoks parim asutus teenuse osutamiseks.

Teenuseid osutame nii eesti, vene kui ka inglise keeles.