Euroopa Sotsiaalfond

TÖÖ LIIDAB TEGIJAID

ESF projekt 2014-2020.3.02.16-0032

Tihtipeale tekitavad pikka aega töölt eemal olnud ja majanduslikku ning sotsiaalsesse kitsikusse sattunud inimeste ees seisvad väljakutsed ja takistused erinevaid ja omavahel põimunud pingeid, mille harutamisega inimesel üksi on keeruline hakkama saada.

Projekt pakub võimalust need pinged lahti arutada ja maandada – tõstes teadlikkust, motivatsiooni ja saada praktilist juhendamist individuaalse juhendamise ehk coaching’u vormis.

Osaleja avastab projekti käigus pildi olukorra dünaamikast, oma võimalustest ja riskidest, omandab ja arendab tööturualaseid võtme- ja erialaoskusi, koostööoskusi, tööotsingu oskusi, saab tuge tööandjaga kontakteerumiseks, edukaks kandideerimiseks, omandab tööpraktika raames tööharjumuse ja nõu positiivsete suhete arendamiseks ülemuse, kolleegidega ning juhiseid oma elu kontrolli alla saamiseks erinevatelt spetsialistidelt: sõltuvus-, võla-, karjääri- ja juriidilistelt ning psühholoogilistelt nõustajatelt.

Individuaalse töölerakendumise juhendamise raames toimuvad analüüsivad ja teadlikkust tõstvad Tööklubilised tegevused, takistustele maandamisvõimalustele keskenduvad nõustamised, paralleelselt tööklubiga Tööturuvõtmeoskuste koolitused motivatsiooni ja digioskuste arendamiseks, seejärel erialaoskuste koolitus või täiendõpe, mis päädib Tööpraktikaga. Kõikide nende tegevuste väljundid kanalduvad Töölerakendumise kava tegevustesse. Juhul, kui osalejate huvi on õppida erialasid, mis ei kattu rühma enamuse eelduste ja soovidega, otsitakse sobiv koolitusvõimalus kas tööandja juures või väljaspool projekti.

Projekti esimene etapp algab septembris ja annab võimaluse kuni 8 kuu jooksul:

  • individuaalseks juhendamiseks;
  • võtmeoskuste omandamiseks klubilises vormis temaatilistes töötubades;
  • motivatsiooni leidmiseks;
  • kaasaegsete digioskuste (arvuti, digitaallahendused) arendamiseks;
  • nõustamiseks erinevatel teemadel;
  • kontakti leidmiseks ja hoidmiseks tööandjaga;
  • praktiliseks töökogemuseks ja;
  • töölerakendumiseks.