Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Uudised

PAKUME teile, kes te olete vanuses 65+ ja huvitatud veetma oma vanaduspäevi võimalikult kvaliteetselt, võimalust osaleda eakate elukvaliteedi toetamisele suunatud rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimises, kus saate tuge ja nõu meie rehabilitastiooni spetsialistide meeskonnalt – soovitusi ja juhiseid sotsiaaltöötaja, õe, tegevusterapeudi, füsioterapeudi ja psühholoogi professionaalsest vaatevinklist, kuidas taastada ja säilitada võimalikult parimal moel oma funktsionaalset võimekust (mälu, liikumist ja suhtlust) ja ühiskonnas osalemise aktiivsust.

Programmis osalemine eeldab huvi ja valmisolekut osaleda aastaringi pimedamail perioodil september 2019 – mai 2020 umbes kord nädalas sisukatel individuaalsetel ja grupikohtumistel.

KUTSUME teid teabekohtumisele ja teele 27. septembril 2019 kell 12-16 meie Koolituskeskusesse PAE 19/1, Tallinn.

Palun andke meile teada oma tulekust kuni 25. septembrini telefonil: 53002824, 55645033 Zanna Morozova.

Teil on võimalik osaleda projektis, kui vastate jaatavalt 1-5 järgmisele projekti tingimusele:

 • Te olete vanaduspensioniealine
 • Te vajate oskusi mälu parandamiseks ehk Teie kognitiivne võimekus on vähenenud
 • Te vajate soovitusi abivahendite kasutamise ja/või kodukohanduse kohta
 • Teil on mõõdukad või rasked liikumispiirangud, kuid olete võimeline iseseisvalt liikuma ja tulete iseseisvalt toime esmaste igapäevaelu tegevustega
 • Te olete huvitatud suhtlemisoskuste arendamisest ja motiveerimisest suhtlemiseks
 • Teid takistavad igapäevatoiminguid tegemast mõõdukad või tõsised raskused
 • Teid kiusab kerge või mõõduka motivatsiooni- ja meeleolulangus

Samas ei ole projekt mõeldud isikutele:

 • Kel on piiranguid rohkem kui viies ülal nimetatud tingimuste valdkonnas (kognitiivsed võimed, liikumine, enese eest hoolitsemine, inimestega lävimine, igapäevased toimingud, osalemine)
 • Kes on meelestatud teiste suhtes negatiivselt või agressiivselt ega ole huvitatud osalema grupikohtumistel
 • Kel on intellektipuue, või diagnoositud psüühikahäire või dementsus
 • Kel akuutsest haigusest on möödas vähem kui 3 kuud või terviseolukord on ebastabiiline
 • Kel on nägemis-, kõne- ja kuulmisfunktsiooni langus, mis takistab osalemist
 • Kel on sõltuvusprobleemid (alkohol, narkootilised ained, hasartmängud vms, v.a tubakas)

Projekti tegevused toimuvad Sotsiaalkindlustusameti projekti raames "Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine".