Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Uudised
Uus pilootprojekt Kohtla-Järve linnas

Kohtla-Järve linnavalitsus sõlmis koostöölepingu MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS.

SKA pilootprojekti Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses läbiviimiseks Kohtla-Järvel.

Sisuliselt tähendab see kolmanda sektori rehabilitatsiooniteenuse kogemusega organisatsiooni koostööd kohaliku omavalitsusega eesmärgil arendada välja teenusmudel raske, sügava või püsiva psüühilise erivajadusega 16+ vanuses linnaelanike toimetuleku ja ühiskonnaelus osalemise toetamiseks konkreetselt abivajajate individuaalsetele vajadustele kohandatud teenuste osutamise ja arendamisega.

Kutsume Kohtla-Järve linnakodanikke, koole, tervishoiu- ja sotsiaaltöö võrgustiku organisatsioone ning töötajaid märkama võimalikku abivajadust ja võtma ühendust projekti Kohtla-Järve Linnavalitsuse juhtumikorraldajaga: Larissa Meister, tel: 58203640, e-post: loorameister@gmail.com.

Registreerime tugevajavaid osalejaid jooksvalt täituva nimekirja alusel kuni 15. veebruarini 2020 või kuni projektis osalejate maksimumarvu – 40 - täitumiseni.

Kahe aasta jooksul – kuni 2021. aasta lõpuni – arendab, korraldab ja osutab vajalikke teenuseid pilootprojekti raames koostöölepingu alusel MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS sihtrühmale, kes on vanuses 16 – vanaduspensioni iga.

Pilootprojekti sobiva kandidaadi puhul on täidetud üks järgmistest tingimustest:
a) isik vajab KOV või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid teenuseid;
b) isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, näiteks vähenenud vms.;
c) isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on nende järjekorras.

Projektis osalemise korral on vaja isikul valida kas erihoolekande-/ rehabilitatsiooniteenuse või pilootprojekti teenuste vahel – see tähendab, et topelt teenused ei ole lubatud.

Küll aga saab abivajaja pärast pilootprojekti lõppu liituda eelisjärjekorras erihoolekande- või rehabilitatsiooniteenustele.