Seoses Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti järelvalvega palume kõigil meie kogemusnõustaja koolitustest huvitatud inimestel varuda veel kannatust, kuni asjaolude täieliku selgumiseni - millal saame alustada järgmiste gruppidega.

Samuti palume vabandust meie kogemusnõustaja koolituse tunnistuste vormistamise ümber tekkinud võimalike arusaamatuste pärast. Pöörame veel kord tähelepanu asjaolule, et kogemusnõustaja kvalifikatsiooni tingimuseks on lisaks koolituse auditoorse ja iseseisva töö osade läbimisele praktika (min. 30 tundi) teenuse osutaja juures. Pakume kõigile meie Tugiisik-Kogemusnõustaja-Isiklik Abistaja koolituse lõpetajatele, kel see praktika osa veel sooritamata, võimalust teha seda meie rehabilitatsioonimeeskonna kogemusnõustajate juhendamisel.

Võimalike küsimustega julgustame teid kindlasti pöörduda emaili info@usaldustk.ee või telefoni teel - koolitusjuht Marika Juuse 5277157 või arendusjuht Kati Loo 5170399.