Rahvusvaheline projekt Socrates Grundvig 2 „Lastevanemate koolitamine ja koostöö“, rahastaja Euroopa Komisjon.