MTÜ Pesa algatusel, Rootsi Suursaatkonna, World Childhood Foundation ja omavalitsuse toetusel “Lastetoad” Kohtla-Järve linnaosades Kukrusel ja Sompas ning 2002 Sirgalas ja Viivikonnas (nendes piirkonnas elavad majandusraskustega, enamuses töötud pered).