Juuli rahvusvaheline lähetusprojekt, stipendium Vilniuse kolmanda sektori organisatsioonidega, eesmärk kogemuste vahetamine noorte kriminaalpreventsiooni valdkonnas ja koostöö arendamine- rahastaja Avatud Eesti Fond.