MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus Meede 1.3 Projekt nr 1.0301-0202 „Süsteemse metoodika rakendamine kuulmispuudega mitte-eestlaste töötute rakendamisel tööle“. Sihtgrupp: kuulmispuudega mitte-eestlastest töötud Harjumaalt ja Ida-Virumaalt. Rahastaja Euroopa Sotsiaalfond.