Salo-Baltic International OÜ VOGS Vocational Guidance Standard for Deaf people in Europa - kutsealane rehabilitatsioon erivajadustega inimeste toetamiseks tööotsingutes sh toimetuleku-, ameti- ja kutsenõustamiskoolitus (osalemine partnerina ja koolitajana).