Eesti Välisministeerium ja UNICEF Georgia tellimusel koostöös MTÜ Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena- Training program of school teachers „Psycho-social crisis intervention in work with children in school”.