Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Projektid
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
KÜSK projekt, koostöös MTÜ Eesti Naisliit, MTÜ Naiste Rahvusvähemuste projekti „Eestimaa naisorganisatsioone lõimiv mentorvõrgustik“ projekti partnerina, mentorkoolituste koolitajana Loodud töine koostöövõrgustik Eesti rahvusteühenduste naisorganisatsioonidega, asutatud MTÜ Rahvusvaheline mentorkoda, loodud töised koostöösuhted eesti ja vene keelt kõnelevate ühingute liikmete vahel. Tagasiside põhjal paranenud pädevused: kodanikupädevus, algatus-võime ja ettevõtlikkus, igapäevane eesti keele oskus (projekt pakkus prak-tiseerimisvõimalusi), kultuuriteadlikkus ja –pädevus.