Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Eesti Töötukassa hangete raames Tööharjutuskursuste läbiviimine (á kuni 400h) 38 Tallinnas, 16 Kohtla-Järvel, üle 15 Tööklubi aastas, alates 2015 – Tööalased motivatsioonikoolitused (á 80 tundi) erinevates Eesti piir- ja maakondades (Haapsalu, Pärnu, Vändra, Lihula, Kohila, Rapla, Tallinn, Kiviõli, Jõhvi, Rakvere). Koolitustel omandatavad-arendatavad pädevused: Sotsiaalsed oskused, õpioskused, kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, emakeeleoskus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus.