Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Koostöös Eesti Välisministeeriumi ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi tellimusel Georgia (Gruusia) MTÜ-de ja sotsiaalvõrgustiku koolitusprojekt teemal „Perevägivald, põhjused ja preventsioon“. Koolitatud üle 300 sotsiaaltöötaja, tugiteenuste spetsalisti ja õpetaja. Projekti raames asutatud 2 mittetulundusühingut Gruusias, kes teevad jätkuvat kohalikku ja rahvusvahelist koostööd. Koolituste tulemusena omandasid, arendasid osalejad järgmisi pädevusi: Kodanikupädevus, algatusvõime ja sotsiaalne ettevõtlikkus, võõrkeelteoskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus.