Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Avatud Eesti Fondi AVATUD ÜHISKONNA ERIPROGRAMMI projekt „Töötud 50+ toimetuleku parandamine läbi ühistegevuse, kodanikualgatuse aktiviseerimise ning avatud ühiskonna põhiväärtuste edendamise“ Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Koolitatud üle 50 inimese ja jätkusuutlikkuse tagamiseks asutatud mõlemas projektipiirkonnas kokku 3 tegutsevat mittetulundusühingut, kellega jätkatakse koostööd koolitushangete ja –projektide läbiviimiseks. Osalejate poolt omandatud-arendatud pädevused: Õpi- ja õpetamisoskus (tänaseks on 2 osalejat omandanud andragoogi kutse 5. taseme), kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus.