Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Projektid
Euroopa Sotsiaalfond
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
ESF projekt Pikaajaliselt tööle – toetavate teenuste pagasiga: Tööturu ja individuaalsetele vajadustele vastav Tööharjutus + Tööturukoolitus + Nõustamine + Tööpraktika/partnerorganisatsioonina. Harjumaa ja Ida-Virumaa erinevates KOVides pikaajaliste töötute koolitus, nõustamine, tugiteenus tööturule naasmiseks. Koolitustel omandatud pädevused: Sotsiaalsed oskused, kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, emakeeleoskus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus, erialakoolitused kutse- või kompetentsi tõendava tunnistusega.