Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Projektid
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSKi Šveitsi Vabaühenduste Fond rahastab projekti "Äriplaan: Vajadusele vastavad, kättesaadavad ja jätkusuutlikud avalikud teenused töötutele sotsiaalse aktiivsuse ja ettevõtlikkuse suurendamiseks Tallinna ja Kohtla-Järve näitel". Põhisisuks koolitajate koolitus: Kummaski piirkonnas koolitatud vene keelt kõnelevad endised töötud grupijuhendajateks, nõustajateks, tugiisikuteks, kellest 6 töötavad koolitajate-kogemus-nõustajatena Tallinnas, Kohtla-Järvel. Välja töötatud koolitusmetoodikad, vormistatud koolitusload/tegevusload. Koolitusel omandatud-arendatud pädevused: Sotsiaalsed oskused, algatusvõime ja ettevõtlikkus, võõrkeelteoskus, sh. praktilise eesti keele õpetamise metodika, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus.