Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSKi Šveitsi Vabaühenduste Fond rahastab projekti "Äriplaan: Vajadusele vastavad, kättesaadavad ja jätkusuutlikud avalikud teenused töötutele sotsiaalse aktiivsuse ja ettevõtlikkuse suurendamiseks Tallinna ja Kohtla-Järve näitel". Põhisisuks koolitajate koolitus: Kummaski piirkonnas koolitatud vene keelt kõnelevad endised töötud grupijuhendajateks, nõustajateks, tugiisikuteks, kellest 6 töötavad koolitajate-kogemus-nõustajatena Tallinnas, Kohtla-Järvel. Välja töötatud koolitusmetoodikad, vormistatud koolitusload/tegevusload. Koolitusel omandatud-arendatud pädevused: Sotsiaalsed oskused, algatusvõime ja ettevõtlikkus, võõrkeelteoskus, sh. praktilise eesti keele õpetamise metodika, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus.