Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Projektid
Euroopa Sotsiaalfond
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
ESF projekt rakendaja „Eelkooliealiste laste vanemate pääs tööturule Kohtla-Järvel ja Tallinnas Lasnamäel: Konkurentsivõime tõstmine ja takistuste maandamine KOVi ja III sektori koostöös“. Koolitatud ligi 100 ja tööturule naasnud 60% töötud vene emakeelega pikaajalised töötud eelkooliealiste laste vanemad Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Koolitustel omandatud-arendatud pädevused: Sotsiaalsed oskused, õpioskused, kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus (äriplaan), emakeeleoskus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus, erialakoolitused koos kutse- või kompetentsi tõendava tunnistusega, tööpraktika, individuaalne töölerakendamise tugiteenus.