Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Tööalased koolitused: Tugiisik, isiklik abistaja (kogemusjuhendaja) eesti keeles/ vene keeles koos erialase vene keele/ eesti keele kasutamise harjutamisega (á maht: 200 tundi). Koolitustel omandatavad-arendatavad pädevused: Sotsiaalsed oskused, sh. empaatia, jõustamine, nõustamine, õpioskused, algatusvõime ja ettevõtlikkus võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti/ vene keele oskus, digipädevus.