Euroopa Sotsiaalfond

TÖÖ LIIDAB TEGIJAID
ESF projekt 2014-2020.3.02.16-0032
KOKKUVÕTE

Projekti osalejate kompleksed TAKISTUSED, mis on takistanud osalejate toimetulekut, sh. leida tööd:

 • Haridustase: madal – põhiliselt põhi- kuni keskharidus
 • Vanus: Peamiselt keskmine keskiga ja vanem
 • Sõltuvused: Alkohol, droogid, abitus
 • Materiaalne olukord: Keeruline, sh. kodutus
 • Tervislik seisund: Enamusel invaliidsus ehk piiratud töövõime ja/või kroonilised haigused
 • Sotsiaalsus: sotsiaalsed oskused hääbunud, iseseisvuse puudumine (millest tuleneb vastutuse puudumine – pole tööd, peret jne.)
 • Ärevus ja usu puudumine tulevikku ning üldiselt ellu
 • Kohtla-Järve eel-pensionäride soovimatus (=ei ole vajadust, sest pensionist elab ära) tööle minna.

Projekti sekkumis METOODIKA:

 • Individuaalne lähenemine - ITR:

Projektis osalemine algas ja arenes põhiliselt eelkõige partnerlussuhte pinnal osaleja ja ITR mentori vahel, viimane kanaliseeris infot koolitajate, nõustajate, tööandjate jne. vahel.

Metoodiline analüüs:

Metoodika POSITIIVNE külg ehk plussid:

+ Inimlik võrdne suhe;

+ Lugupidav ja võrdne suhtumine tõstis osalejate eneseusaldust ja –väärikust;

+ Osalejad usaldasid rääkida ka oma probleemidest ja nõrkustest (tänu millele leiti osadele ka lahendusi või siis lahenduste poole liikumise viise);

+ Individuaalne arusaamine oma ressurssidest ja mis tööd

+ Osalejad alustasid ITR mentorite eeskujul ja õhutusel (suunatud küsimuste põhjal) endast hoolimist – hakkasid jälgima oma tervist, läksid arsti juurde, nõustaja juurde jne.

KEERULINE külg ehk miinused:

 • Hoida siiski teatud distantsi, et säiliks vastastikune lugupidamine, et suhe ei muutuks liiga familiaarseks;
 • Jõuda konkreetsete sammude astumiseni osalejate poolt, eriti kui need eeldasid pingutust ja eneseületust (käskida ja keelata oleks lihtsam);
 • ITR mentorid kippusid võtma teinekord klientide probleeme liiga isiklikult (aitas supervisioon).

Projekti koolitustegevus

Õpiväljundid:

Tööklubi - TKL:

 1. gruppi, kollektiivi kuulumise tunne
 2. meeskonnatöö kogemus
 3. harjumine struktuuri ja
 4. ajaplaaniga
 5. tõusnud enesehinnang (alul rääkisid, et ei oska midagi, kellelegi pole vaja jne., projekti lõpus käitusid teisiti, oskasid väärtustada oma oskusi, tugevaid külgi)
 6. planeerimisoskus (aega, kulusid, tööd ja isiklikke same)
 7. suhtlemisoskus, julgevad rääkida asjadest ilustamata

TOK_MOT:

 1. Motivatsiooni tõus leida tööd (alul teised probleemid)
 2. Tööõigusealased teadmised (nt. ei karda enam nii väga, sest teavad, kuidas ennast seaduse alusel kaitsta) lisasid enesekindlust ja enesehinnangut
 3. Teadmised, kuidas saada kontrolli alla oma (lugematud) võlad
 4. Aktuaalsed teadmised tööturust (alul tahtsid kõik kohe üle 1000 eurost tasu jne.), mis võimaldavad hinnata adekvaatselt oma situatsiooni
 5. Töölekandideerimise praktiline kogemus (rollimängud, analüüs maandas hirmu)
 6. Teadmised kultuurist, eesti keele praktiseerimine

TOK_DIGI:

 1. Arusaam arvutioskuse kasulikkusest (alul arvamus, et ei oska ja pole vaja)
 2. Tekstitöötluse oskus (erinevad dokumendid, CV, emailid) - tõstab
 3. E-posti kasutamise oskus (saatmine, vastamine, salvestamine jne.)
 4. Korraliku CV koostamine
 5. Internetist info otsimise oskus (tööotsingu portaalid, tervise kohta, ürituste kohta)
 6. Netipanga, arsti juurde registreerimise jms. praktiliste vajalike tegevuste tegemine arvuti abil (paljud)
 7. Õppimise võimalused netis (nt. keeleklikk, webinarid, masterclass)
 8. Suhtlemisvõimalus (sotsiaalsetes võrgustikes)

Koolitustegevuse positiivne tulem ehk plussid:

+ Oskus leida ja käsitleda informatsiooni

+ Mälu värskendus (meenusid ununenud teadmised) tõstis enesehinnangut

+ Õppimise oskused (ca. 3 kuud koolitusi)

+ Koostegutsemise harjumus

+ Harjumine struktureeritud tegevusega

+ Õppimine kui positiivne aja veetmise võimalus

Keeruline külg ehk väljakutsed:

 • Väljakutseks kujunes see, et alul ei olnud osalejad harjunud mõtlema ega ise otsustama, aga koolitusel hakati seda nõudma

Osalejate käitumise muutumine projekti vältel ehk projekti SISULISED TULEMUSED:

 • Negatiivsuse vähenemine
 • Osalejad hakkasid sagedamini naeratama
 • Võlgade vähenemine
 • Abituse vähenemine, iseseisvuse suurenemine
 • Sõltuvuse vähenemine
 • Enesekindluse tõus
 • Suhete paranemine – lähedastega, sõpradega, sotsiaaltöötajaga
 • Tõusnud enesehinnang (alul rääkisid, et ei oska midagi, kellelegi pole vaja jne., projekti lõpus käitusid teisiti, oskasid väärtustada oma oskusi, tugevaid külgi) – eriti ka sotsiaaltöötajate sõnul
 • Osalejad hakkasid hoolima endast, oma tervisest, väljanägemisest
 • Muutus osalejate suhtumine töösse (positiivsemaks)
 • Harjusid tegema otsuseid oma elu kohta, mis
 • Hakkasid suhtuma tõsisemalt ellu

Kokkuvõtte koostas: Kati Loo, projektijuht (5170399).