Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Teenused

2012-2014 Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSKi Šveitsi Vabaühenduste Fond rahastatud projekti "Äriplaan: Vajadusele vastavad, kättesaadavad ja jätkusuutlikud avalikud teenused töötutele sotsiaalse aktiivsuse ja ettevõtlikkuse suurendamiseks Tallinna ja Kohtla-Järve näitel" raames välja töötatud koolituskavade alusel ja koolitatud kogemusjuhendajate meeskonna poolt on 2016. I poolaasta lõpu seisuga MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS poolt viidud Eesti Töötukassa hangete raames läbi:

  • Tööharjutuskursusi (á ca. 400h) 38 Tallinnas ja 16 Kohtla-Järvel.
  • Lisaks keskmiselt 15 Tööklubi aastas erinevates maakondades, millele lisandusid 2015. aastal.
  • Tööalased motivatsioonikoolitused (á 80 tundi) erinevates Eesti linnades ja alevites (Haapsalu, Pärnu, Vändra, Lihula, Kohila, Rapla, Tallinn, Kiviõli, Jõhvi, Rakvere).

Meie töö jätkub tõusvas tempos ja laienevas maastaabis ...

  • Tööharjutus
  • Tööklubi
  • Motivatsiooni koolitus
  • Sõltuvusnõustamine
  • Psühholoogiline nõustamine
  • Individuaalne töölerakendamine (ITR)
  • ...